Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

NEWS

Kadrowe

2019-03-12
Uchwała- grupy mieszane!!
Ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Uchwała- grupy mieszane!!
2019-03-05
Ewidencja czasu pracy 2019r.
Od 1 stycznia 2019 r. w ewidencji czasu pracy podajemy - poza samą liczbą przepracowanego czasu - przedziały czasowe, w których pracownik świadczył pracę. Podobne zapisy dotyczą dyżurów, przy czym w odniesieniu do nich wskazujemy również miejsce ich pełnienia. Do ewidencji dołączamy liczne wnioski i zgody pracownika, które do tej pory zwykle umieszczane były w części B akt osobowych Ewidencja czasu pracy 2019r.
2019-01-29
Karta Nauczyciela 2019
Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie już z początkiem roku kalendarzowego Karta Nauczyciela 2019
2019-01-29
Poinformuj pracownika o zmianie formy wypłaty wynagrodzenia
Od 1 stycznia 2019 r., reguła wypłaty wynagrodzenia uległa odwróceniu Poinformuj pracownika o zmianie formy wypłaty wynagrodzenia
2019-01-29
Nowe wzory dokumentów z zakresu prawa pracy
Resort pracy poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się nowe wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców zgodne z aktualnymi przepisami. Te weszły w życie od Nowego Roku. Nowe wzory dokumentów z zakresu prawa pracy
2019-01-29
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 grudnia 2018 r. pod poz. 2369 opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.
2018-12-10
Nowelizacja Karty Nauczyciela - podpisana
Proporcjonalny urlop dyrektora szkoły czy pensum nauczycieli przedszkolnych grup mieszanych – m.in. tego dotyczy nowela Karty nauczyciela. Ustawę podpisał prezydent. Nowelizacja Karty Nauczyciela - podpisana
2018-11-07
Wymiar urlopu przy łączonym pensum.
Najpierw ustalamy pensum łączone, potem wymiar urlopu. Wymiar urlopu przy łączonym pensum.
2018-11-07
Nagroda jubileuszowa a rozwiązanie umowy o pracę.
Nagroda jubileuszowa wypłacana w dniu rozwiązania stosunku pracy, nawet jeśli dojdzie do ponownego zatrudnienia Nagroda jubileuszowa a rozwiązanie umowy o pracę.
2018-11-07
Pensum wicedyrektora a łączenie etatów
Zniżka wicedyrektora odliczana od pensum łączonego Pensum wicedyrektora a  łączenie etatów

1234 >

tworzenie stron webon.pl