Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Dla nauczyciela

ZARZĄDZENIE NR 2150/2024 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz)


Uchwała nr XXVIII/372/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2020 r., poz.3602) (pobierz)


Uchwała Nr XXXVI/477/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (pobierz)

UCHWAŁA NR LXXXIV/1076/2024 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (pobierz)

Wzór wniosku (pobierz)
tworzenie stron webon.pl