Prawne

2021-03-31
Ograniczenie funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3
Ograniczenie funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3
2020-08-11
T.j. rozporządzenie - Pomoc psychologiczno pedagogiczna
Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach T.j. rozporządzenie - Pomoc psychologiczno pedagogiczna
2020-08-11
Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi
Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi
2020-08-11
Wymagane kwalifikacje nauczycieli
Jednolitego tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Wymagane kwalifikacje nauczycieli
2020-08-11
MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia
Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia
2020-08-11
Ustawy o Systemie Oświaty
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Ustawy o Systemie Oświaty
2020-08-11
Egzamin ósmoklasisty- ZMIANY!
Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty- ZMIANY!
2020-03-27
Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020r. zmieniające
Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020r. zmieniające
2020-03-27
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r.
2020-01-13
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

12 >

tworzenie stron webon.pl