Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Sieć szkolna i przedszkolna

I. Sieć szkolna o d 1 września 2019 r.

Uchwała Nr XI/176/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica oraz określenia granic ich obwodów na okres od 1 września 2019 r. (pobierz)


II. Sieć szkolna na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Uchwała Nr LVI/792/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. ć szkolna i przedszkolna (pobierz)

Uchwała Nr LIII/741/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 maja 2018 r.  w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, (pobierz)

Uchwała Nr XLVIII/672/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (pobierz)

Uchwała Nr XLIV/621/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (pobierz)

Uchwała Nr XXXVI/505/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (pobierz)

Uchwała Nr XXXV/485/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (pobierz)


III. Przekształcenia szkół w związku z reformą oświaty

Uchwała Nr XLIV/622/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (pobierz)

Uchwała Nr XLIV/623/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kajki w Nidzicy (pobierz)

Uchwała Nr XLIV/624/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy w ośmioletnią Szkołę podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (pobierz)

Uchwała Nr XLIV/625/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Napiwodzie (pobierz)

Uchwała Nr XLIV/626/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Romana Kobendzy w Łynie (pobierz)

Uchwała Nr XLIV/627/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach (pobierz)


IV. Sieć przedszkolna

Uchwała Nr XLIX/561/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)

Uchwała Nr XLVIII/552/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę (pobierz)

 

tworzenie stron webon.pl