Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

ZajęciaOpis obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia

dla dzieci oraz wspólne dla dzieci i rodziców

realizowane w ramach projektu

 „Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy"

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym „Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę” 

1)Zajęcia z języka angielskiego nauczane poprzez sztukę i zabawę, mają stanowić uzupełnienie standardowych zajęć z tego języka. Zajęcia muszą być oparte na indywidualnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów i uczennic. 

2) Zajęcia są realizowane na podstawie scenariuszy i programów zajęć przygotowanych przez nauczycieli, którzy przy ich tworzeniu i przeprowadzaniu zajęć muszą wziąć pod uwagę następujące wytyczne: sztuka jako narzędzie do nauki słówek, wykorzystanie sztuki- działania parateatralne, rysunek, malarstwo, grafika, proste zabawy i gry językowe, śpiewanie piosenek, teatrzyki, wierszyki.

3) Forma, program i sposób organizacji zajęć musi być dopasowany tak aby umożliwić udział uczniów z niepełnosprawnościami, jeśli tacy uczniowie będą brali udział w zajęciach.

4) Scenariusze i programy zajęć w poszczególnych placówkach muszą być zgodne z diagnozami

5) Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania zajęć dodatkowych poprzez prowadzenie list obecności (na każdych zaj.), karty czasu pracy oraz prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Nauczyciel we współpracy z kadrą zarządzającą projektem będzie dokonywał ewaluacji osiągnięć rozwojowych dzieci pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy.

7) Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy na rozpoczęcie projektu i diagnozy na zakończenie projektu oraz sporządzania po zakończeniu każdego semestru sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, zgodnie z udostępnionym  wzorem, do którego załączniki powinny stanowić wytwory prac dzieci, dokumentacja zdjęciowa itp.

8) Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych, na które zostanie ogłoszony odrębny przetarg nieograniczony.

9) Nauczyciel zobowiązany jest do wspomagania promocji projektu- informowania o współfinansowaniu projektu i niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

10) Nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania wiedzy i umiejętności tej samej jakości i w równym stopniu wszystkim przedszkolakom biorącym udział w projekcie nie zależnie od stereotypów płci, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

11) Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Liczba godzin do zrealizowania w podziale na poszczególne placówki w roku szkolnym 2019/2020 (pobierz)

Liczba godzin do zrealizowania w podziale na poszczególne placówki (pobierz)

 

2. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym „Tableciaki- kreatywny i innowacyjny przedszkolak”

1) Zajęcia muszą być oparte na indywidualnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów. 

2) Zajęcia są realizowane na podstawie scenariuszy i programów zajęć przygotowanych przez nauczycieli, którzy przy ich tworzeniu i przeprowadzaniu zajęć muszą wziąć pod uwagę następujące wytyczne: nauka kodowania z wykorzystaniem dywanu- kodowanie na dywanie, mały programista, kodowanie bez komputera, Scratch junior, zabawy rozwijające kreatywność i innowacyjność, kodogranie w kolory, zakodowany domek itp.

3) Forma, program i sposób organizacji zajęć musi być dopasowany tak aby umożliwić udział uczniów z niepełnosprawnościami, jeśli tacy uczniowie będą brali udział w zajęciach.

4) Scenariusze i programy zajęć w poszczególnych placówkach muszą być zgodne z diagnozami

5) Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania zajęć dodatkowych poprzez prowadzenie list obecności (na każdych zaj.), karty czasu pracy oraz prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Nauczyciel we współpracy z kadrą zarządzającą projektem będzie dokonywał ewaluacji osiągnięć rozwojowych dzieci pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy.

7) Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy na rozpoczęcie projektu i diagnozy na zakończenie projektu oraz sporządzania po zakończeniu każdego semestru sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, zgodnie z udostępnionym  wzorem, do którego załączniki powinny stanowić wytwory prac dzieci, dokumentacja zdjęciowa itp.

8) Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych, na które zostanie ogłoszony odrębny przetarg nieograniczony.

9) nauczyciel zobowiązany jest do wspomagania promocji projektu- informowania o współfinansowaniu projektu i niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

10) Nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania wiedzy i umiejętności tej samej jakości i w równym stopniu wszystkim przedszkolakom biorącym udział w projekcie nie zależnie od stereotypów płci, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

11) Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Liczba godzin do zrealizowania w podziale na poszczególne placówki w roku szkolnym 2019/2020 (pobierz)


Liczba godzin do zrealizowania w podziale na poszczególne placówki (pobierz)

 

3. Zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci wspieranych w ramach projektu

1) Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji rodziców w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

2) Zajęcia są realizowane na podstawie scenariuszy i programów zajęć przygotowanych przez nauczycieli, którzy przy ich tworzeniu i przeprowadzaniu zajęć muszą wziąć pod uwagę następujące wytyczne: rola i znaczenie kompetencji kluczowych dla przedszkolaka, jak rozwijać pasje i zainteresowania, jak motywować przedszkolaki, jak pobudzać ich kreatywność.

3) Forma, program i sposób organizacji zajęć musi być dopasowany tak aby umożliwić udział uczniów z niepełnosprawnościami, jeśli tacy uczniowie będą brali udział w zajęciach.

4) Scenariusze i programy zajęć w poszczególnych placówkach muszą być zgodne z diagnozami.

5) Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania zajęć dodatkowych poprzez prowadzenie list obecności (na każdych zaj.), karty czasu pracy oraz prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Nauczyciel we współpracy z kadrą zarządzającą projektem będzie dokonywał ewaluacji osiągnięć rozwojowych dzieci pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy.

7) Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy na rozpoczęcie projektu i diagnozy na zakończenie projektu oraz sporządzania po zakończeniu każdego semestru sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, zgodnie z udostępnionym  wzorem, do którego załączniki powinny stanowić wytwory prac dzieci, dokumentacja zdjęciowa itp.

8) Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych, na które zostanie ogłoszony odrębny przetarg nieograniczony.

9) nauczyciel zobowiązany jest do wspomagania promocji projektu- informowania o współfinansowaniu projektu i niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

10) W zajęciach udział będą brali rodzice i ich dzieci- każda grupa będzie liczyła po ośmioro rodziców i po ośmioro dzieci.

11) Nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania wiedzy i umiejętności tej samej jakości i w równym stopniu wszystkim przedszkolakom biorącym udział w projekcie nie zależnie od stereotypów płci, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

12) Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Liczba godzin do zrealizowania w podziale na poszczególne placówki w roku szkolnym 2019/2020 (pobierz)

Liczba godzin do zrealizowania w podziale na poszczególne placówki (pobierz)


tworzenie stron webon.pl