Aktualności

2019-05-30
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Nidzicy
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Nidzicy
2019-05-30
Prymusy i Talenty i Super Talenty Roku 2019
Informujemy,iż tegoroczna gala wręczenia tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku odbędzie się 17 czerwca o godz. 17.00 na hali widowiskowo- sportowej. Prymusy i Talenty i Super Talenty Roku 2019
2019-05-08
Wakacyjne przerwy przedszkoli
Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica Wakacyjne przerwy przedszkoli
2019-05-06
UWAGA - STYPENDIA!
W związku z tym, że Burmistrz Nidzicy zwiększył pulę pieniędzy na stypendium szkolne osoby, które otrzymały stypendium w roku szkolnym 2018/2019 są proszone o zgłoszenie się do siedziby CUW w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 po odbiór decyzji od dnia 6 maja 2019 roku. UWAGA - STYPENDIA!
2019-04-29
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
Kwietniowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
2019-04-26
Terminy naborów do publicznych przedszkoli
Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica Terminy naborów do publicznych przedszkoli
2019-04-15
Komunikat - Stypendia szkolne
Burmistrz Nidzicy informuje, że planowana kwota stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca 2019 roku, w przeliczeniu na 1 ucznia wyniesie 678,00 zł. Stypendium szkolne zostanie zwiększone po otrzymaniu dotacji celowej na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów na 2019 rok ”. Komunikat - Stypendia szkolne
2019-03-29
Posiłek w szkole i w domu
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wprowadzono program mający na celu zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Posiłek w szkole i w domu
2019-03-26
III edycji Programu SKS
Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. III edycji Programu SKS
2019-03-11
Program Sportowa Polska - edycja 2019
W ramach tej grupy zadań inwestycyjnych, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności dotyczących sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu4. Zadanie inwestycyjne może polegać na przebudowie i/lub remoncie (w tym dostosowaniu do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak w szczególności: Program Sportowa Polska - edycja 2019

1234 >

tworzenie stron webon.pl