Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

NEWS

Aktualności

2019-04-15
Komunikat - Stypendia szkolne
Burmistrz Nidzicy informuje, że planowana kwota stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca 2019 roku, w przeliczeniu na 1 ucznia wyniesie 678,00 zł. Stypendium szkolne zostanie zwiększone po otrzymaniu dotacji celowej na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów na 2019 rok ”. Komunikat - Stypendia szkolne
2019-03-29
Posiłek w szkole i w domu
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wprowadzono program mający na celu zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Posiłek w szkole i w domu
2019-03-26
III edycji Programu SKS
Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. III edycji Programu SKS
2019-03-11
Program Sportowa Polska - edycja 2019
W ramach tej grupy zadań inwestycyjnych, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności dotyczących sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu4. Zadanie inwestycyjne może polegać na przebudowie i/lub remoncie (w tym dostosowaniu do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak w szczególności: Program Sportowa Polska - edycja 2019
2019-02-22
Uwaga! - Zmiany w dotacji dla przedszkoli niepublicznych
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2019 r. Uwaga! - Zmiany w dotacji dla przedszkoli niepublicznych
2019-02-08
Uwaga zmiana w zakładce "Rekrutacja-Szkoły"
Uwaga zmiana w zakładce
2019-02-08
Uwaga zmiana w zakładce "Rekrutacja-Przedszkole"
Uwaga zmiana w zakładce
2019-01-14
Rekrutacja szkoły
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Rekrutacja szkoły
2019-01-14
Rekrutacja przedszkola
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Rekrutacja przedszkola
2018-12-17
Uwaga - zmiany w zakładce
Uwaga Zmiany w zakładce – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Uwaga - zmiany w zakładce

1234 >

tworzenie stron webon.pl