Kadrowe

2019-01-29
Nowe wzory dokumentów z zakresu prawa pracy
Resort pracy poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się nowe wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców zgodne z aktualnymi przepisami. Te weszły w życie od Nowego Roku. Nowe wzory dokumentów z zakresu prawa pracy
2019-01-29
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 grudnia 2018 r. pod poz. 2369 opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.
2018-12-10
Nowelizacja Karty Nauczyciela - podpisana
Proporcjonalny urlop dyrektora szkoły czy pensum nauczycieli przedszkolnych grup mieszanych – m.in. tego dotyczy nowela Karty nauczyciela. Ustawę podpisał prezydent. Nowelizacja Karty Nauczyciela - podpisana
2018-11-07
Wymiar urlopu przy łączonym pensum.
Najpierw ustalamy pensum łączone, potem wymiar urlopu. Wymiar urlopu przy łączonym pensum.
2018-11-07
Nagroda jubileuszowa a rozwiązanie umowy o pracę.
Nagroda jubileuszowa wypłacana w dniu rozwiązania stosunku pracy, nawet jeśli dojdzie do ponownego zatrudnienia Nagroda jubileuszowa a rozwiązanie umowy o pracę.
2018-11-07
Pensum wicedyrektora a łączenie etatów
Zniżka wicedyrektora odliczana od pensum łączonego Pensum wicedyrektora a  łączenie etatów
2018-11-07
Rozliczanie godzin ponadwymiarowych
Jak przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa - praktyczne rozwiązania dla dyrektora Rozliczanie godzin ponadwymiarowych
2018-09-28
Procedura oceny pracy dyrektora szkoły
Procedura oceny pracy dyrektora szkoły
2018-08-23
Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego
Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od dnia 1 września 2018r. Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego
2018-08-01
Kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019
MEN opublikował kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019. Kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019

< 12345 >

tworzenie stron webon.pl