Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

NEWS

Uchwały

I. UCHWAŁA NR V/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (pobierz)

UCHWAŁA NR LVIII/812/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (pobierz)

UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (pobierz)

II. UCHWAŁA NR XIII/201/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze 
(pobierz)


tworzenie stron webon.pl