Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Uchwały

UCHWAŁA NR LXX/902/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowisko kierownicze w świetlicy szkolnej (pobierz)
Uchwała nr LVI/727/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)

UCHWAŁA NR XIII/201/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (pobierz)


_________________________

Archiwum


UCHWAŁA NR V/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (pobierz)

UCHWAŁA NR LVIII/812/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (pobierz)

UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY  z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (pobierz)


UCHWAŁA NR XXXVII/490/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)

tworzenie stron webon.pl