Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Opieka stomatologiczna
Opieka stomatologiczna w roku szkolnym 2023/2024  w:

 

- Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy,
- szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy,

- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy,

- szkole P:odstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie,

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie,

- Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

 

będzie wykonywana przez Gabinet Stomatologiczny Alina Marek.
Podmiot Leczniczy, o którym wyżej mowa zapewni dostęp, zorganizuje i:
1)    będzie wykonywał świadczenia ogólnostomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),  w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w gabinecie stomatologicznym Gabinet Stomatologiczny Alina Marek przy ul. Dworcowej 28 p. 202 w Olsztynie,
2)    będzie wykonywał profilaktyczne świadczenia stomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w gabinecie stomatologicznym Gabinet Stomatologiczny Alina Marek przy ul. Dworcowej 28 p. 202 w Olsztynie,
3)    będzie współpracował z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
2.  Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane w znajdującym się  w strukturach i na terenie  Podmiotu Leczniczego, gabinecie dentystycznym spełniającym wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023  poz. 991 ze zm.).
3. Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane przez lekarza dentystę, spełniającego  wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

WAŻNE!!!

Rodzice, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej proszeni są o kontakt ze szkołą z następującymi pracownikami w poszczególnych placówkach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy- Pani Magdalena Woźniak tel. 625 21 16,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy- Pani Anna Pyracka tel. 625 22 30,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy- Pani Anna Przypłot tel.625 32 54,

4) Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie- Pani Małgorzata Wilim tel. 625 75 54,

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie- Pani Joanna Wojciechowska tel.  625 90 10,

6) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach – Pani Sylwia Średzińska- tel. 626 80 15

tworzenie stron webon.pl