Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna w roku szkolnym 2021/2022  w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy,
- szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy,
- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

będzie wykonywana przez Kamident lek. dent. Kamilę Moszczyńską.
Podmiot Leczniczy, o którym wyżej mowa zapewni dostęp, zorganizuje i:
1)    będzie wykonywał świadczenia ogólnostomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.),  w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w gabinecie stomatologicznym Kamident Kamilii Moszczyńskiej przy ul. Młynarskiej 10 w Nidzicy,
2)    będzie wykonywał profilaktyczne świadczenia stomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w gabinecie stomatologicznym Kamident Kamilii Moszczyńskiej przy ul. Młynarskiej 10 w Nidzicy,
3)    będzie współpracował z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
2.  Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane w znajdującym się  w strukturach i na terenie  Podmiotu Leczniczego, gabinecie dentystycznym spełniającym wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021  poz. 711 ze zm.).
3. Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane przez lekarza dentystę, spełniającego  wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

WAŻNE!!!
Rodzice, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej proszeni są o kontakt ze szkołą z następującymi pracownikami w poszczególnych placówkach:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy- Pani Magdalena Woźniak tel. 625 21 16,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy- Pani Anna Pyracka tel. 625 22 30,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy- Pani Ryszarda Dumińska tel.625 32 54
tworzenie stron webon.pl