Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Opis projektuProjekt

„Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy"

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

1. Okres realizacji:

01.08.2018- 31.07.2020

 

2. Wartość projektu:

720.371,25 zł., w tym kwota 607.571,25 zł. jest finansowana z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

 

3. Beneficjentem projektu jest Gmina Nidzica

Jednostka realizująca projekt: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Jednostki biorące udział w projekcie:

- Przedszkole Nr 2,

- Przedszkole Nr 4”KRAINA ODKRYWCÓW”,

- oddziały przedszkolne w 6 szkołach podstawowych:

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy,

Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy ,

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy,

Szkole Podstawowej im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie,

Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach,

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie.

 

4. Celem głównym projektu jest: Podniesienie kompetencji kluczowych u 364 przedszkolaków z 8 ośrodków wychowania przedszkolnego Gminy Nidzica, 40 nauczycieli i 64 rodziców przygotowanych do efektywnego kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020.

 

5. W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane 4 zadania:

1) Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym „Nauczanie j. angielskiego przez sztukę i zabawę”  i „Tableciaki- kreatywny i innowacyjny przedszkolak” .

2) Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla wyżej wskazanych 8 placówek.

3) Przygotowanie nauczycieli do efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez organizację szkoleń „Tableciaki- kreatywny i innowacyjny przedszkolak” oraz zapewnienie udziału w studiach podyplomowych z zakresu języka angielskiego.

4) Zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci wspieranych w ramach projektu.

 

6. Grupę docelową w projekcie tworzą dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzice oraz nauczyciele ze wskazanych wyżej placówek.

 

tworzenie stron webon.pl