Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Opłaty za przedszkole

Uchwała nr LVIII/744/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. (pobierz)


Wyciąg z ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.)  (pobierz)

 

Wyciąg z ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) (pobierz)

 

Artykuł: Opłaty za przedszkola. Nie ma podstaw do zawierania umów z rodzicami (przejdź)
________________________________________________

ARCHIWALNE

UCHWAŁA NR XI/177/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  (pobierz)

UCHWAŁA NR LI/714/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (pobierz) 

UCHWAŁA NR XLVIII/677/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (pobierz)  

UCHWAŁA NR XXXVI/504/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach (pobierz)


UCHWAŁA NR XXXIV/471/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY 
z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach (pobierz)

Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 14 ust.5-9  (pobierz)

Uchwała Nr XXXVIII/552/2013 z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach (pobierz)
tworzenie stron webon.pl