Kadrowe

2018-08-01
Badania profilaktyczne pracowników
Jak zadbać o badania profilaktyczne pracowników szkoły – 14 rad dla dyrektora Badania profilaktyczne pracowników
2018-07-31
Ocena pracy dyrektorów szkół.
Projekt Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół Ocena pracy dyrektorów szkół.
2018-07-27
Zmiany w przepisach BHP
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Zmiany w przepisach BHP
2018-07-25
Edukacja włączająca – wyjaśnienia MEN
MEN opublikował w formie pytań i odpowiedzi wyjaśnienia związane z edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja włączająca – wyjaśnienia MEN
2018-07-16
Opracowujemy regulamin oceny pracy nauczycieli
Do 1 września 2018 r. trzeba przygotować wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczycieli, który określi wskaźniki oceny pracy dopasowując je – z uwzględnieniem specyfiki danej placówki – do kryteriów ustalonych w rozporządzeniu. Regulamin oceny pracy nauczycieli tworzy dyrektor szkoły, jednakże musi skonsultować jego treść ze związkami zawodowymi oraz radą pedagogiczną. Zobacz procedurę uchwalania regulaminu oceny pracy nauczycieli i poznaj praktyczne wskazówki jak go stworzyć. Opracowujemy regulamin oceny pracy nauczycieli
2018-07-06
Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.
Minister Edukacji Narodowej określił szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli z uwzględnieniem zmian zawartych w Karcie Nauczyciela wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, które wejdą w życie 1 września 2018 r. Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.
2018-06-20
Zmiany w przepisach!!
Nowości w zakresie dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej dla pracowników niepedagogicznych Zmiany w przepisach!!
2018-06-20
Wiek a świadczenie kompensacyjne!
Wiek uprawniający do przejścia na świadczenie kompensacyjne musi być osiągnięty najpóźniej w dniu odejścia z pracy Wiek a  świadczenie kompensacyjne!
2018-06-20
Kapitał początkowy
Wcześniejsze ustalenie kapitału początkowego może przyspieszyć otrzymanie emerytury. Kapitał początkowy
2018-05-30
Jakie zmiany w Kodeksie pracy wprowadza RODO
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmienia również Kodeks pracy - przez dodanie nowych art. 22.2 i art. 22.3 Jakie zmiany w Kodeksie pracy wprowadza RODO

< 12345 >

tworzenie stron webon.pl