Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Nagrody Burmistrza i dyr.

Uchwała nr XXVIII/371/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nidzica za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2020 r., poz. 3601) http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2020/3601/akt.pdf

Wzór wniosku (pobierz)
tworzenie stron webon.pl