Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Nagrody Burmistrza i dyr.

Uchwała nr LXXXIV/1077/2024 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nidzica za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (pobierz)


Wzór wniosku (pobierz)
tworzenie stron webon.pl