Rekrutacja


Rekrutacja uzupełniająca do uczestnictwa w projekcie  „Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020 obejmuje:

1) nabór 5 dzieci, które będą uczęszczały do placówek na zajęcia: „Tableciaki- kreatywny i innowacyjny przedszkolak” oraz „Nauczanie języka angielskiego przez sztukę i zabawę” (pobierz)

2) nabór 8 nauczycieli/lek  nauczania wychowania przedszkolnego z placówek do udziału  w kursie języka angielskiego, dzięki, któremu nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego (pobierz)

3) nabór 1 rodzica z dzieckiem, który weźmie udział w Projekcie w zajęciach wspólnych dla dzieci i rodziców (pobierz)


Regulamin uczestnictwa w Projekcie  Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (pobierz)


Zmiana do regulaminu uczestnictwa w Projekcie  Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (pobierz)

 

Termin rekrutacji uzupełniającej od 2 września 2019 r. do 20 września 2019 r.


___________________________________________________________________________________


Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie  Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Rekrutacja obejmuje 

1) udział 364 dzieci uczęszczających do placówek w zajęciach: „Tableciaki- kreatywny i innowacyjny przedszkolak” oraz „Nauczanie języka angielskiego przez sztukę i zabawę” (pobierz)

2) udział 8 nauczycieli/lek  nauczania wychowania przedszkolnego z placówek w kursie języka angielskiego, dzięki, któremu nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego (pobierz)

3) udział 40 nauczycieli/lek wychowania przedszkolnego z placówek w szkoleniach „Tablet/tablica rozwija kompetencje kluczowe przedszkolaków- tableciaków” (pobierz)

4) udział 64 rodziców dzieci biorących udział w Projekcie w zajęciach wspólnych dla dzieci i rodziców (pobierz)

Regulamin uczestnictwa w Projekcie  Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (pobierz)

Deklaracja rezygnacji uczestnictwa w projekcie (pobierz)
 
Termin rekrutacji: od 17 września 2018 r. do 25 września 2018 r.

Zmiana do regulaminu uczestnictwa w Projekcie  Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (pobierz)

tworzenie stron webon.pl