Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Pożyczki z MKZP

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

1.Siedzibą MKZP jest siedziba Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, adres:13-100 Nidzica ul Kolejowa 5.
2. MKZP zrzesza członków spośród następujących pracodawców:
- Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
- Szkoła podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach
- Przedszkole nr 2
-Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW
- Urząd Miejski w Nidzicy
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy.
3. Celem MKZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych, uzupełniających oraz zapomóg, w miarę posiadanych środków, na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

Dokumenty:
Statut MKZP przy CUW w Nidzicy (pobierz)
Deklaracja przystąpienia (pobierz)
Wniosek o udzielenie pożyczki (pobierz)
Wysokość wkładów i udzielanych pożyczek (pobierz)
Wniosek o skreślenie z listy członków (pobierz)
tworzenie stron webon.pl