Wynagrodzenia

UCHWAŁA NR LIX/755/2022 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” (pobierz)


UCHWAŁA NR XIX/243/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/713/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (pobierz)


UCHWAŁA NR LI/713/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"

(pobierz)


tworzenie stron webon.pl