Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2023


Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wraz z placówkami wychowania przedszkolnego pozyskało 15 700,00 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Środki te zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 -6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo, a także spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na 2023 rok wraz z wysokością otrzymanej dotacji:

 

Placówki

kwota udzielonego wsparcia finansowego

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

3 000,00 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

2 500,00 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie

2 400,00 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

2 400,00 zł

Przedszkole Nr 2

2 400,00 zł

Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW

3 000,00 zł


tworzenie stron webon.pl