Szkoły wiejskie


Terminy przyjazdu dentobusa w roku 2021:
18 października 2021, ok. godz. 8.00 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie
19 października 2021, ok. godz. 8.00 - Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
22 października 2021, ok. godz. 8.00 - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

Informacje dla rodziców:
W mobilnym gabinecie stomatologicznym są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przy wejściu do dentobusu
znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – każda osoba jest proszona o skorzystanie z niego przed wejściem do gabinetu.
Fotel stomatologiczny tzw. unit jest dezynfekowany po każdym dziecku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pacjent do dentobusu powinien zgłosić się w maseczce ochronnej. Dopiero będąc na fotelu zostanie poproszony
o ich zdjęcie. W przypadku konieczności oczekiwania na wizytę przed dentobusem, prosimy o zachowanie odległości
minimum 1,5 metra od innych osób. Dziecko może być w obecności rodzica.

Uczniów z objawami infekcji lub którzy mieli kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2 lub są objęci kwarantanną prosimy o obecność w innym terminie stacjonowania dentobusu.Pacjenci zostaną przyjęci przez wykwalifikowany personel: lekarza i
 asystentkę stomatologiczną. Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla
pacjenta i personelu. *Wyniki badań* Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy dostarczą podpisane
dokumenty (pobierz)  otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań. Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia  przyjazdu do placówki (z reguły szybciej).
tworzenie stron webon.pl