Ewidencje

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Regulamin (pobierz) przyznawania  środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  Nidzica.
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)

Zarządzenie Nr 1051/2014 z dnia 06.02.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 723/2013 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica. (pobierz)

Zarządzenie Nr 723/2013 z dnia 24.01.2013r. w sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica. (pobierz)

ZARZĄDZENIE NR 838/2010 BURMISTRZA NIDZICY
 z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica. (pobierz)

ZARZĄDZENIE NR 838/2010 BURMISTRZA NIDZICY
 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica. (pobierz)


Zgłoszenie egzaminatorów do sprawdzania prac. 
(przejdź)

Kto może zostać egzaminatorem? (otwórz)


SPRAWDZIANY I EGZAMINY
 

Trzyletnie EWD dla Gimnazjum


Wyniki egzaminów gimnazjalnych z 2011r.

część humanistyczna (wyświetl)

część matematyczno-przyrodnicza (wyświetl)

język angielski (wyświetl)

język niemiecki (wyświetl)


Wyniki sprawdzianów klas szóstych w 2011 r. (wyświetl)


DORADCA METODYCZNY

Dyżur doradcy:

WTOREK 8.00 - 10.30

ŚRODA 8.00 - 10.30

CZWARTEK 8.00 - 10.30,  11.00-11.45
 

KONTAKT  TELEFONICZNY : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  (89)625-22-30


Gry i zabawy do wykorzystania na lekcji 
(pobierz)(pobierz 2)(pobierz 3)(pobierz 4)(pobierz 5)

Materiały do wykorzystania na lekcji : (pobierz)


 
tworzenie stron webon.pl