2021-09-03 - Uwaga - Stypendia

Informuję, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w siedzibie
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy będą  przyjmowane  wnioski
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego)
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nidzica i uczęszczających do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy).

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych  mogą składać wnioski
do    15 października 2021 r., natomiast uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego, w terminie do dnia 15 lutego 2022 roku.

Wnioski są dostępne w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
przy ul. Kolejowej 5 oraz na stronie internetowej: www.cuw.nidzica.pl
w zakładce Poradnik interesanta – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 089 625 24 57.

tworzenie stron webon.pl