2019-08-14 - UWAGA - STYPENDIA!

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) 
będą przyjmowane w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, 
ul. Kolejowa 5, pokój nr 10, w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie:

- od 1 września 2019 roku do 16 września 2019 roku 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nidzica i uczęszczających do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych (tj. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy), 
- od 1 lutego 2020 roku do dnia 15 lutego 2020 roku
dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Nidzica i uczęszczających na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynające się w pierwszym, powszednim dniu lutego 2020 roku.
- od 1 października 2019 roku do 15 października 2019 roku mogą składać wnioski słuchacze kolegiów. 

Wnioski są dostępne w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy przy ul. Kolejowej 5 oraz na stronie internetowej: www.cuw.nidzica.pl w zakładce Poradnik interesanta – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 089 625 24 57.
tworzenie stron webon.pl