2020-12-04 - Uwaga - COVID-19

  


UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną informuję, iż  w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wprowadza się  zasady polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów i organizacji pracy w jednostce w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Sprawy będące w zakresie kompetencji CUW
w Nidzicy załatwiane będą w pierwszej kolejności za pośrednictwem:

·   kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu  089 625-24-57,

·   poczty elektronicznej na adres cuw@nidzica.pl,

·   operatora pocztowego, wysyłając korespondencję na adres Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, jeśli osoba nie posiada konta na platformie e-PUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,

·   skrzynki pocztowej umieszczonej w wejściu głównym do budynku, poprzez pozostawienie w niej dokumentów.

W sytuacji, w których nie ma możliwości załatwienia sprawy w/w sposób informuję, że w pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Podczas obecności interesantów w biurach Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do :

·      zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy;

·      zachowania minimalnej odległości 1,5m od innych przebywających w nim osób;

·      używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.

 

Dyrektor

Joanna Dobroń

 

tworzenie stron webon.pl