Wynagrodzenia

 UCHWAŁA NR LI/713/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"

(pobierz)


tworzenie stron webon.pl