SIO

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (pobierz)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych (pobierz)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (pobierz)


INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEJ, MODERNIZOWANEJ WERSJI SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ (przejdź)

 

tworzenie stron webon.pl