Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Godność. Wolność. Niepodległość

 

 „Godność. Wolność. Niepodległość”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanej w ramach programu wieloletniego  „Niepodległa 2017-2021”. Ogłoszono nabór do nowego programu edukacyjnego dla szkół i placówek oświatowych, „Godność. Wolność. Niepodległość”. Umożliwia on pozyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szkolne projekty powinny obowiązkowo zawierać organizację wystawy, złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, jak i wycieczkę patriotyczną związaną tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Dodatkowo mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej, w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Dofinansowanie można uzyskać w wysokości od 3000 zł do 10000 zł. Organ prowadzący zapewnia 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz promocję zadania. Wnioski szkół powinny być kierowane do organów prowadzących w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca. Następnie zostaną one poddane ocenie, a wyniki ogłoszone zostaną do 17 sierpnia. Środki na realizację zadania zostaną przekazane szkołom do 28 września, a realizacja projektu powinna nastąpić do 30 listopada.

Rozporządzenie, wzory wniosków, harmonogram oraz kryteria oceny (pobierz).
Osoby udzielające informacji:
Patrycja Moszczyńska, Iwona Domurad
numer telefonu  (89) 625 24 57
e-mail: cuw@nidzica.pl

tworzenie stron webon.pl