Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Za jej pośrednictwem będziemy dostarczać Państwu wszelkich istotnych informacji dotyczących działalności Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

2023-08-25 - Ogłoszenie stypendia

 

OGŁOSZENIE
Informuję, że wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nidzica oraz dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy i uczęszczających do szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
w Nidzicy lub w postaci elektronicznej za pośrednictwemePUAP - /zoois_nidzica
w terminie od 1 września 2023r. do 15 września 2023r.
do15 października 2023r., natomiast uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego,
w terminie do dnia 15 lutego 2024 roku.
w terminie do dnia 15 lutego 2024 roku.
przy ul. Kolejowej 5 oraz na stronie internetowej: www.cuw.nidzica.pl w zakładce
Poradnik interesanta – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne.

 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski. Wnioski są dostępne w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 089 625 24 57.

 

DYREKTOR

Joanna Dobroń

 

tworzenie stron webon.pl