2018-12-17 - Doposażenie w sprzęt TIK
Nidzickie przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zostały doposażone w sprzęt TIK zakupiony w ramach projektu
 „Poligloci i programiści- przedszkolaki z Nidzicy” realizowanego w ramach Działania 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każda z 8 placówek otrzymała tablicę interaktywną, projektor multimedialny 3D, po 16 tabletów oraz szafkę do przechowywania i przewożenia tabletów.

Łączna wartość sprzętu wyniosła 196.528, 80 zł.

tworzenie stron webon.pl